loading
Deposit Masa Nyata
1.*****r17MYR 200.00
2024-06-21 11:57 PM
2.********625MYR 50.00
2024-06-21 11:55 PM
3.********625MYR 50.00
2024-06-21 11:52 PM
4.****675MYR 30.00
2024-06-21 11:52 PM
5.*****n88MYR 30.00
2024-06-21 11:51 PM
Tertinggi Deposit Masa Nyata
scr888-register-1******991MYR 500.00
2024-06-21 07:17 PM
2.******991MYR 500.00
2024-06-21 07:20 PM
3.******991MYR 500.00
2024-06-21 09:53 PM
4.******991MYR 400.00
2024-06-21 07:14 PM
5.******991MYR 300.00
2024-06-21 06:57 PM
Pengeluaran Masa Nyata
1.*4rlMYR 400.00
2024-06-21 11:28 PM
2.*****486MYR 200.00
2024-06-21 11:26 PM
3.***a28MYR 150.00
2024-06-21 11:09 PM
4.****e08MYR 50.02
2024-06-21 10:58 PM
5.********990MYR 900.00
2024-06-21 10:53 PM
Tertinggi Pengeluaran Masa Nyata
918kiss-register-1******991MYR 2,800.00
2024-06-21 07:33 PM
2.******991MYR 2,500.00
2024-06-21 09:58 PM
3.******991MYR 1,700.00
2024-06-21 08:28 PM
4.*****r17MYR 1,329.90
2024-06-21 08:46 PM
5.***a23MYR 1,100.00
2024-06-21 09:47 PM
5 Pemenang Bertuah Teratas
918kiss-register*****r17MYR 10.00
2024-05-31 08:43 PM
2.******672MYR 10.00
2024-05-31 11:35 PM
3.***********488MYR 10.00
2024-06-02 02:53 AM
4.*****r17MYR 10.00
2024-06-04 03:57 PM
5.******e13MYR 10.00
2024-06-04 07:38 PM
Masa Perkhidmatan Purata
Pemain1833 pemain
Dalam Talian Sekarang
61%
Deposit6 minit
Masa Purata
15%
Pengeluaran5 minit
Masa Purata
12%